Календари


Календари

Разгледайте нашите рекламни календари и цени за 2020г. Календарите които предлагаме са в сглобен вид - рекламна площ, тяло, тетрадки и прозорче. Цените са за количества 10 и над 10бр. За единични бройки - цени по договаряне. В цените посочени по долу не са включени дизайн и предпечатна подготовка за рекламната площ. Цени за дизайн от 30 до 80 лв без ДДС според изискванията на клиента.


#1111 | #1112
календари    
#1123
календари    
#1211 | #1212
календари    
#1213 | #1234
календари    
#1222 | #1223
календари    
#1229 | #2110
календари    
#2212 | #2311
календари    
#KBBD
календари    
#R2020
календари    
#R2020
календари    
#R2020
календари    
#RMRK
календари    
#RMRK1
календари    
#RMRK1
календари    
#RMRK1
календари    
#RMRK1
календари    
#RMRK1
календари    
#RMRK1
календари