Календари


Календари

Разгледайте нашите рекламни календари и цени за 2020г. Календарите които предлагаме са в сглобен вид - рекламна площ, тяло, тетрадки и прозорче. Цените са за количества 10 и над 10бр. За единични бройки - цени по договаряне. В цените посочени по долу не са включени дизайн и предпечатна подготовка за рекламната площ. Цени за дизайн от 30 до 80 лв без ДДС според изискванията на клиента.


календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари    
календари