Печатна реклама

Печатна реклама Печатната реклама е сред най-разпространените и често използвани видове реклама по множество причини:

- разходите за нея са сравнително ниски;
- съществуват десетки варианти за разпространение на печатна реклама;
- изработва се бързо; позволява да бъде пренасяна;
- реално вече почти няма ограничения за нейната визия или съдържание;
- удобна е както за използване, така и за съхранение;
- въздействието и често рефлектира не само на този, до когото пряко е адресирана, а и до околните.

Към нея спадат множество разновидности, основните от които са: визитки, флаери, дипляни, менюта, папки, каталози, грамоти и дипломи.